Giá tiền

Theo hãng

Dụng Cụ Đóng Đai Thùng

Dụng cụ đóng đai, siết đai tiết kiệm chi phí đóng gói cho doanh nghiệp. Tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí trong đóng gói hàng hóa, sử dụng kết hợp với bọ kẹp sắt sử dụng dây đai nhựa hàng hóa hiệu quả.

  • An toàn thanh toán
  • 24/7 hỗ trợ