Giá tiền

Theo hãng

Dụng cụ siết, căng bu lông thủy lực 

Dụng cụ siết, căng bu lông thủy lực là dụng cụ cung cấp khả năng nhanh chóng, dễ dàng trong việc kéo và siết các bu lông có đường kính lớn một cách chính xác. Công cụ này khác với những phương pháp thông thường. Nó không sử dụng moment xoắn và không yêu cầu phải tác dụng lực mạnh trong việc siết chặt bu lông. Căng bu lông thủy lực là một cuộc cách mạng so với cờ lê lực hay cờ lê thủy lực.

Nội dung tìm kiếm: Dụng cụ siết bu lông, dụng cụ căng bu lông, súng siết bulong, cờ lê thủy lực, dụng cụ rút bu lông thủy lực

Nội dung tìm kiếm: Dụng cụ siết bu lông thủy lực, dụng cụ căng bu lông thủy lực, cờ lê thủy lực, súng siết bu lông, súng siết bulong, dụng cụ siết bulong, dụng cụ rút bu lông thủy lực, rut bulong, siet bulong

  • An toàn thanh toán
  • 24/7 hỗ trợ