(PLO)- Đây là 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) công bố. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi (64,78%) so với cùng kỳ năm 2022.
24 hình thức lừa đảo trên mạng
24 hình thức lừa đảo trên mạng
24 hình thức lừa đảo trên mạng
24 hình thức lừa đảo trên mạng
Đây là 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) công bố
Bài viết khác liên quan