Ngày 3-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, sáng 3-6. Ảnh: TTXVN
 
 
Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và ghi nhận những cống hiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học lịch sử trong thời gian qua.
 
Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những kết quả mà Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đạt được; có nhiều nghiên cứu khoa học lịch sử chất lượng về học thuật, tư tưởng, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hội cũng tham gia tích cực vào các hoạt động phản biện xã hội, góp phần bảo vệ các giá trị lịch sử dân tộc, chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.
Chủ tịch nước đề nghị Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự hình thành tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách, góp phần vào việc hoạch định cương lĩnh dựng nước và giữ nước trong thời đại Hồ Chí Minh.
 
Đối với vấn đề nghiên cứu và giáo dục lịch sử, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiểu lịch sử dân tộc có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, những vướng mắc, tranh luận về học môn lịch sử hiện nay cần được các cơ quan chuyên môn trao đổi, thống nhất, tìm ra cách tốt nhất, tinh thần là quan tâm đến vị thế, vị trí của môn lịch sử.
Theo Chủ tịch nước, chúng ta không xã hội hóa đại trà việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập lịch sử giống như các môn khoa học khác mà phải hỗ trợ, tạo cơ chế khuyến khích nghiên cứu, đào tạo, học tập lịch sử. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các địa phương quan tâm hỗ trợ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để phát triển nền sử học nước nhà.
 
Bài viết khác liên quan