Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công 02 dự án gồm Dự án Trạm biến áp 220kV, máy gia công thanh cái đồng tại Cam Ranh và Dự án lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh

Dự án Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh là loại công trình năng lượng cấp I, nhóm B, còn Dự án lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh là dự án năng lượng cấp I, nhóm C do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, SPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Dự án được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đường dây 220 kV đấu nối dài đi qua các xã Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
 
Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22 kV có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 250 MVA, máy gia công thanh cái ,... giai đoạn 1 lắp đặt 1 máy biến áp. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng điện trong khu vực và những yêu cầu giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực nên EVNNPT giao SPMB triển khai dự án lắp máy biến áp thứ 2 ngay trong giai đoạn này. Ngoài ra, dự án triển khai các hạng mục khác phía 110 kV và 22 kV trong trạm.
 
Phần đường dây đấu nối xây dựng mới đường dây 220 kV gồm 4 mạch, có tổng chiều dài 9,4 km để đấu nối trạm biến áp 220 kV Cam Ranh chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm hiện hữu và đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm đang xây dựng.
 
Trong quá trình triển khai, dự án gặp rất nhiều thách thức như dịch COVID-19 tác động, giá vật tư thiết bị tăng cao, cùng với đó gặp rất nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, thay đổi nhân sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực của Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý vận hành và các Trung tâm điều độ dự án hoàn thành đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 
Việc hoàn thành Dự án Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh và phần đường dây đấu nối có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho huyện Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Dự án đồng thời giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện Quốc gia; tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Bài viết khác liên quan