Giới thiệu về kích - đội thủy lực

 Kích thủy lực hoạt động nhờ hệ thống cung cấp dầu bởi Bơm tay thủy lực hoặc bơm điện thủy lực.
+ Có 2 loại kích thủy lực đó là Kích tay thủy lực(con đội) và kích thủy lực bơm rời,có 2 loại Kích thủy lực 1 chiều( đứng) và kích thủy lực 2 chiều(ngang).
Kích thủy lực dạng con đội, Kích tay, Kích móc.