Kỹ thuật viên điện so với Thợ điện: Định nghĩa và so sánh

 So sánh kỹ thuật viên điện và thợ điện có thể có vai trò rất giống nhau, tuy nhiên có nhiều điểm khác biệt giữa hai loại chuyên gia điện. Kỹ thuật viên điện có thể làm việc nhiều hơn với các hệ thống kỹ thuật hoặc bảo trì hệ thống hiện có, trong khi thợ điện có thể tham gia nhiều hơn vào việc lắp đặt hệ thống điện. Nếu bạn đang cân nhắc nên theo đuổi nghề nghiệp nào, hiểu được sự khác biệt giữa hai nghề này có thể rất hữu ích. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích kỹ thuật viên điện là gì, thợ điện là gì và sự khác biệt giữa hai nghề này là gì, bao gồm cả trách nhiệm và tiền lương.

Kỹ thuật viên điện là gì?

Kỹ thuật viên điện là một chuyên gia thương mại làm việc với các hệ thống điện, đôi khi trong văn phòng và đôi khi ở ngoài hiện trường. Các kỹ thuật viên điện thường làm việc hỗ trợ các kỹ sư điện, giúp họ lập kế hoạch kỹ thuật, nhưng họ cũng có thể bảo trì các thiết bị và hệ thống điện với tư cách là kỹ thuật viên hiện trường. Trách nhiệm của một kỹ thuật viên điện có thể khác nhau tùy thuộc vào phần nào của ngành mà họ làm việc, cũng như sở thích và kinh nghiệm của họ.

ky-thuat-vien-dien
Kĩ thuật viên điện

Thợ điện là gì?

Thợ điện là một chuyên gia thương mại làm việc với các hệ thống điện gần như độc quyền trong lĩnh vực này, bằng cách lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các hệ thống và thiết bị đó. Thợ điện có thể làm việc để thực hiện các kế hoạch của một kỹ sư điện, họ có thể làm việc như một phần của đội xây dựng hoặc họ có thể làm việc để bảo trì và sửa chữa khi cần thiết mà không cần giám sát nhiều. Thợ điện có nhiều cấp độ kinh nghiệm và giấy phép khác nhau, từ thợ học việc đến thợ điện chính, có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi họ sinh sống.

tho-dien
Thợ điện vất vả trèo cao cũng vì dân và cả nước

 

Sự khác biệt giữa kỹ thuật viên điện và thợ điện:

Kỹ thuật viên điện và thợ điện có một số chồng chéo trong trách nhiệm của họ và những điểm tương đồng khác, nhưng đây là cách so sánh hai vai trò:

Giáo dục

 Kỹ thuật viên điện thường cần có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên kết để thực hiện công việc của họ. Các bằng liên kết áp dụng để làm kỹ thuật viên điện có thể bao gồm công nghệ điện hoặc công nghệ kỹ thuật điện, mặc dù chuyên ngành họ chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học, địa điểm và sở thích của họ. Ngoài giáo dục này, các kỹ thuật viên điện có thể học nhiều kỹ năng của họ tại nơi làm việc.

 Thợ điện thường có bằng tốt nghiệp trung học và học nghề hoặc theo học trường thương mại để trở thành thợ điện được cấp phép. Việc đào tạo thợ điện cần nhiều hơn so với kỹ thuật viên điện và vì lý do đó, nhiều thợ điện chọn theo học nghề thay vì đi học trước khi học nghề.


giao-dục-ki-thuat-vien-dien
Kỹ thuật viên điện thường cần có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên kết để thực hiện công việc của họ
 

Cấp phép:

 Kỹ thuật viên điện không có bất kỳ yêu cầu cấp phép nào để thực hiện công việc của họ và làm việc như một kỹ thuật viên điện. Nền giáo dục mà họ cần nói chung là đủ để họ đủ điều kiện thực hiện công việc của mình. Tuy nhiên, thợ điện thường có các yêu cầu về giấy phép, có thể khác nhau tùy theo địa điểm. Ngoài ra, vì có nhiều loại thợ điện như thợ học việc, thợ phụ và thợ điện bậc thầy, nên ở một số bang, họ cần phải có giấy phép ở từng cấp độ.

Đào tạo

 Kỹ thuật viên điện học nhiều kỹ năng của họ ở trường cũng như thông qua đào tạo tại nơi làm việc. Không có chương trình học nghề chính thức dành cho kỹ thuật viên điện, vì vậy nhiều kỹ năng thực hành trong số này được dạy không chính thức và nhằm mục đích học các kỹ năng áp dụng cho nơi làm việc đó. Ví dụ, một kỹ thuật viên điện làm việc trong một cơ sở sản xuất có thể học cách sửa chữa và bảo trì các hệ thống và máy móc ở đó, điều này có thể áp dụng hoặc không áp dụng cho công việc trong tương lai.

dao-tao-ki-thuat-vien-dien
Kỹ thuật viên điện học nhiều kỹ năng của họ ở trường cũng như thông qua đào tạo tại nơi làm việc

 

 Thợ điện thường được học nghề chính thức hoặc là một phần của các yêu cầu về giáo dục và giấy phép, họ làm việc dưới sự giám sát của một thợ điện bậc thầy để học các kỹ năng họ cần. Vì thợ điện có thể được đào tạo chính quy hoặc không, nên việc đào tạo của họ đặc biệt quan trọng. Ở nhiều tiểu bang, số giờ làm việc cần thiết để được cấp phép ngoài một thợ điện tập sự được coi là thời gian đào tạo để họ có thể học tất cả các kỹ năng cần thiết. Vì thợ điện thường làm việc trong nhiều bối cảnh khác nhau nên các kỹ năng họ học được trong quá trình đào tạo có thể áp dụng cho nhiều nơi làm việc.

Trách nhiệm:

 Một kỹ thuật viên điện có thể làm việc trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ trong văn phòng để hỗ trợ các kỹ sư điện đến làm việc trong môi trường có nhiều hệ thống điện cần được bảo trì. Kỹ thuật viên điện làm việc trong văn phòng có thể thiết kế hệ thống điện dưới sự giám sát của kỹ sư và hỗ trợ kỹ sư thực hiện các nhiệm vụ. Các kỹ thuật viên điện làm việc tại hiện trường có thể bảo trì định kỳ các hệ thống và thiết bị trong cơ sở của họ, sửa chữa các sự cố với hệ thống và thiết bị và liên lạc với các thành viên trong nhóm về tình trạng của hệ thống và thiết bị.

nguoi-tho-dien-va-trach-nhiem
Một kỹ thuật viên điện có thể làm việc trong nhiều bối cảnh khác nhau

tho-dien-thuong-lam-viec-trong-cong-truong-xay-dung-de-lap-dat-he-thong-va-thiet-bi-dien
 Thợ điện thường làm việc trong các công trường xây dựng để lắp đặt hệ thống và thiết bị điện

 Thợ điện thường làm việc trong các công trường xây dựng để lắp đặt hệ thống và thiết bị điện. Họ cũng có thể được chủ nhà, chủ doanh nghiệp hoặc chủ nhà thuê để lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống và thiết bị điện trong các tòa nhà hiện có. Thợ điện có thể cần cung cấp báo giá cho khách hàng và thông báo tình trạng của dự án cho những người liên quan. Thợ điện có thể làm việc độc lập với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc trong một tổ chức với tư cách là nhân viên.
Xem thêm từ công ty chuyên cung cấp các dụng cụ thi công ngành điện: Thủy lực trường an

 

Bài viết khác liên quan