Cách bấm đầu cos dây điện

Dưới đây là hình ảnh kìm bấm cos


kìm bấm cos

 Để bấm đầu cos dây điện bạn hãy chuẩn bị một số dụng cụ như sau: Đầu cos dây điện,dây điện,kìm cắt,kìm bấm cos thủy lực,kéo.

tiếp theo là các bước;Bước 1: Đầu tiên bạn cần đo khoảng cách của đầu cos, tuốt vỏ dây điện bên ngoài, thực hiện cẩn thận để không xén vào dây lõi.

Bước 2: Tiến hành bo tròn dây điện lại để diện tích của dây nhỏ hơn.

Bước 3: Luồn dây vào đầu cos, đặt dây đúng vị trí.

Bước 4: Dùng kìm bấm thủy lực để bấm đầu cos vào dây điện.kìm bấm cos

 

Bước 5: Sau đó hãy Test xem việc bấm đầu cos dây điện đã chuẩn chưa, có thể sử dụng được không. Nếu mọi thứ Ok thì xin chúc mừng, bạn đã tiến hành bấm đầu cos dây điện rất tốt.